Welkom !!

Het "11 Juli Komitee Schoten vzw" is een vereniging die in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd opgericht door enkele Vlaamsgezinde Schotenaren. Vandaag zijn wij het kloppend hart van de Vlaamse Beweging in onze mooie gemeente. 

Samen met het gemeentebestuur, de cultuurdienst en de andere Vlaamse Verenigingen Schoten (VVS) organiseren wij het jaarlijkse feest van de Vlaamse Gemeenschap. In Schoten wordt de Vlaamse Feestdag traditiegetrouw met veel luister gevierd. 

Onze viering bestaat uit een drieluik ... een eerbetoon op het kerkhof aan onze laatst overleden leden ... een concert op zaterdagavond met Nederlandstalige muziek ... een academische zitting op zondagvoormiddag. Deze academische zitting wordt traditioneel bijgewoond door de burgemeester, het nagenoeg voltallige schepencollege en veel gemeenteraadsleden. Naast een toespraak door de Schepen van cultuur en door de voorzitter van het 11 Juli Komitee wordt er tijdens deze plechtigheid, waarop iedereen welkom is, sinds 2013 een verdienstelijke inwoner van Schoten verheven tot "Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw". 

Onze activiteiten beperken zich niet tot de jaarlijkse 11 juli viering. Wij organiseren ook andere culturele activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere Vlaamse verenigingen. Via dit kanaal kan je hiervan perfect op de hoogte blijven.

Het 11 Juli Komitee Schoten is een ledenvereniging. Als je een grote liefde hebt voor Vlaanderen en voor onze cultuur, aarzel dan niet, het kost je slechts 12 € per jaar. (word lid, via : Activiteiten en vervolgens 'word lid')

 Welkom bij het 11 Juli Komitee Schoten.

Bart Fierens Voorzitter