7 JULI om 11 uur Academische zitting en huldiging 12de Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw

Het 11 Juli Komitee organiseert samen met het gemeentebestuur en de Vlaamse Verenigingen Schoten (VVS) de jaarlijkse academische zitting naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag.

Sinds 2013 wordt ieder jaar een verdienstelijke Schotenaar verheven tot Ridder in Orde van de Schotense Leeuw. 

Dit jaar wordt Piet De Smet gehuldigd als nieuwe Ridder.  Piet De Smet is vele jaren voorzitter geweest van de Scheldeprijs en heeft er voor gezorgd dat de Scheldeprijs werd opgenomen in de 'Flanders Classics' en tegelijk heeft hij de aankomst van de wielerwedstrijd in Schoten kunnen houden.

De presentatie wordt verzorgd door Vicky Versaevel.

Er zijn enkele toespraken en deze voormiddag wordt besloten met een gratis receptie. 

Iedereen is welkom !

CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, Schoten

Zondag 7 juli om 11 uur

Gratis inkom !
0,00 €