Zondag 2 juli 2023, academische zitting i.s.m. de gemeente Schoten

Het 11 Juli Komitee organiseert samen met het gemeentebestuur en de Vlaamse Verenigingen Schoten (VVS) de jaarlijkse academische zitting.

Sinds 2013 wordt ieder jaar een verdienstelijke Schotenaar verheven tot Ridder in Orde van de Schotense Leeuw. 

Dit jaar wordt glaskunstenaar Joost Caen de nieuwe Ridder.  Het laudatio zal worden uitgesproken door Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon.

De Schepen van Cultuur Charlotte Klima en de Voorzitter van het 11 Juli Komitee Bart Fierens houden een toespraak.

De presentatie wordt verzorgd door Vicky Versaevel.

Deze voormiddag wordt muzikaal opgeluisterd en besloten met een gratis receptie. 

Iedereen is welkom !

CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, Schoten

Zondag 2 juli om 11 uur

Gratis inkom !

https://joostcaen.com0,00 €